Alleluia Chúa Nhật 14 pdf

Alleluia Chúa Nhật 14 – Thái Nguyên

Alleluia alleluia. Chúa Phán nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy luôn, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta đến ở trong Người ấy. Alleluia alleluia

Tìm kiếm PDFAlleluia Chua Nhat 14 pdf

<