Mây thẻ: Xây trên nền đá

lời chúa

Lời Chúa ngày 25-6-2020 – Thứ Năm Tuần 12 Thường Niên

Xây trên nền đá (25.6.2020 – Thứ Năm Tuần 12 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 7, 21-29 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy...
lời chúa

Lời Chúa ngày 5/11/2019 – Thứ Năm tuần 1 Mùa Vọng

Xây trên nền đá (05.12.2019 – Thứ Năm Tuần 1 MV) Lời Chúa: Mt 7, 21.24-27 Khi ấy Chúa Giêsu nói với môn đệ rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy...
lời chúa

Lời Chúa ngày 27/6/2019 – Thứ Năm tuần 12 TN

Xây trên nền đá (27.6.2019 – Thứ Năm tuần 12 TN) Lời Chúa: Mt 7, 21-29 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa!...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 28 tháng 6 năm 2018

Xây trên nền đá Lời Chúa: Mt 7, 21-29 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’  là được vào Nước Trời cả đâu!...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày