Mây thẻ: Vừa mang đèn

lời chúa

Lời Chúa ngày 30/8/2019 – Thứ Sáu Tuần 21 TN

Vừa mang đèn, vừa mang dầu (30.8.2019 – Thứ Sáu Tuần 21 TN) Lời Chúa: Mt 25, 1-13 Một hôm, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời cũng giống như...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày