Mây thẻ: vừa mang dầu

lời chúa

Lời Chúa ngày 30/8/2019 – Thứ Sáu Tuần 21 TN

Vừa mang đèn, vừa mang dầu (30.8.2019 – Thứ Sáu Tuần 21 TN) Lời Chúa: Mt 25, 1-13 Một hôm, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời cũng giống như...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

video

Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-10-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-10-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Bảy Tuần 29 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp...