Mây thẻ: Vừa khi Chúa kêu mời pdf

Thánh Tông Đồ – Kim Long

Vừa khi Chúa kêu mời, người đã sẵn lòng bước đi dù gian nguy nào xá chi. Đi theo Chúa dứt bỏ lợi danh. Đi theo Chúa cứu đời lầm than Thanh Tong do -...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày