Trang nhà mây thẻ Vĩnh biệt Cha Giacôbê Nguyễn Thành Tiên

Mây thẻ: Vĩnh biệt Cha Giacôbê Nguyễn Thành Tiên

Vĩnh biệt Cha Giacôbê Nguyễn Thành Tiên

Vĩnh biệt Cha Giacôbê Nguyễn Thành Tiên

Cha GIACÔBÊ NGUYỄN THÀNH TIÊN tạ thế lúc 18g00 ngày 15 tháng 01 năm 2019 tại Tòa Giám Mục Nha Trang. hưởng dương 47 tuổi 11 năm Linh mục Video: Thánh lễ an táng https://www.youtube.com/watch?v=EFZBvdGCxAU        

Tin/ bài mới đăng

lời chúa

Lời Chúa ngày 8-5-2021 – Thứ Bảy Tuần 5 Phục Sinh

Thế gian ghét anh em (08.5.2021 – Thứ Bảy Tuần 5 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 15, 18-21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Sứ điệp Video Đức Thánh Cha gửi Venezuela

Sứ điệp Video Đức Thánh Cha gửi Venezuela

SỨ ĐIỆP VIDEO ĐỨC THÁNH CHA GỬI VENEZUELA Đức Thánh Cha Phanxicô đề cao tấm gương xả thân phục vụ của Chân phước bác sĩ...