Mây thẻ: Vincentê Dương

Vincentê Dương

Vincentê Dương

Vincentê Dương, Sinh năm 1821 tại Doãn Trung, Thái Bình, Giáo dân, bị thiêu sống ngày 6/06/1862 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức. Đức Piô XII long trọng suy tôn ông lên...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày