Trang nhà mây thẻ Vị mục tử “mang mùi Chiên”

Mây thẻ: vị mục tử “mang mùi Chiên”

Đi tu để hiến thân hay tiến thân?

Cách đây mấy ngày, tôi nhận được thông báo về việc thi đậu vào Chủng viện của hai bạn trẻ quen biết. Tôi mừng cho hai bạn ấy vì ước mơ bấy lâu nay...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày