Mây thẻ: Vatican giới hạn thời gian

Vatican giới hạn thời gian của các lãnh đạo của các hiệp hội giáo dân quốc tế

Vatican giới hạn thời gian của các lãnh đạo của các hiệp hội giáo...

Vatican giới hạn thời gian của các lãnh đạo của các hiệp hội giáo dân quốc tế Ngày 11/6/2021, được Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn cụ thể, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày