Mây thẻ: VÀO MÀ HƯỞNG NIỀM VUI

lời chúa

Lời Chúa ngày 31/8/019 – Thứ Bảy Tuần 21 TN

Vào mà hưởng niềm vui (31.8.2019 – Thứ Bảy Tuần 21 TN) Lời Chúa: Mt 25, 14-30 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Cũng như có người kia sắp đi xa, liền...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 1/9/2018

Vào mà hưởng niềm vui (1-9-2018 – Thứ Bảy Tuần 21 Thường Niên B) Lời Chúa: Mt 25, 14-30   Khi ấy, Đức Giêu nói với các môn đệ rằng: “Cũng như có người kia sắp đi...
lời chúa

VÀO MÀ HƯỞNG NIỀM VUI (19.11.2017 – Chúa nhật 33 Thường niên, Năm A)

Lời Chúa: Mt 25, 14-30 Khi ấy, Đức Giêu nói với các môn đệ rằng: “Cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày