Mây thẻ: Vạn Tuế Đức Kitô PDF

Vạn Tuế Đức Kitô PDF – Thành Tâm

Van Tue Duc Kito Vạn tuế Đức Kitô – Thành Tâm Vạn tuế! Vạn tuế! Đức Kitô Con Vua nhà Đa-vít. Vạn tuế! Ngài là Cứu Chúa Đấng muôn dân mong chờ. Vạn vạn tuế! 1. Hoan...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày