Mây thẻ: VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC BẮC NINH

Nhà thờ chính tòa Bắc ninh

Thông báo: Truyền chức phó tế giáo phận Bắc Ninh

Một vài nét về giáo phận Bắc Ninh THÔNG BÁO: TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ Bắc Ninh, ngày  30 tháng 11 năm 2017 Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng thông báo quý thầy có tên sau...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày