Mây thẻ: Uỷ ban loan báo Tin Mừng

lời chúa

Lời Chúa ngày 24/10/2019 – Thứ Năm Tuần 29 TN

Suy niệm loan báo Tin Mừng (24.10.2019 – Thứ Năm Tuần 29 TN) (Trích 31 bài giảng của uỷ ban loan báo Tin Mừng trong tháng truyền giáo ngoại thường 10/2019) Lời Chúa: BÀI ĐỌC I: Rm...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày