Mây thẻ: tuần Bát nhật Giáng Sinh

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 31/12/2018

  Ngôi Lời đã thành người (31.12.2018 – Thứ Hai - Ngày VII trong tuần Bát nhật Giáng Sinh) Lời Chúa: Ga 1, 1-18 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày