Mây thẻ: Tuần 4 Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 6/4/2019

Ông này là Đấng Kitô (6.4.2019 – Thứ Bảy Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 7, 40-53 Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 5/4/2019

Giờ của Người chưa đến (5.4.2019 – Thứ Sáu Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 7, 1-2.10.25-30 Khi ấy, Ðức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê; Người không muốn đi lại trong miền Giuđê,...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 4/42019

Chúa Cha làm chứng cho tôi (4.4.2019 – Thứ Năm Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 5, 31-47 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do thái rằng: “Nếu tôi làm chứng về chính mình,...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 3/4/2019

Không thể làm gì tự mình (3.4.2019 – Thứ Tư Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 5, 17-30 Khi ấy, Ðức Giêsu nói: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 2/4/2019

Muốn trở nên lành mạnh (2.4.2019 – Thứ Ba Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 5, 1-3a.5-16 Nhân dịp lễ của người Do thái, Ðức Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần Cửa Chiên, có một...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 1/4/2019

Con ông sống (1.4.2019 – Thứ Hai Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 4, 43-54 Khi ấy, Đức Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilê. Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày