Mây thẻ: Tuần 3

lời chúa

Lời Chúa ngày 17/12/2019 – Thứ Ba tuần 3 Mùa Vọng

Từ Bà Đức Giêsu được sinh ra (17.12.2019 – Thứ Ba Tuần 3 MV) Lời Chúa: Mt 1, 1-17 Ðây là gia phả Ðức Giêsu Kitô, con cháu vua Ða-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: Ông Áp-ra-ham...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày