Mây thẻ: Tu sĩ chia tay Bệnh viện Dã chiến số 12

Tình nguyện viên Tu sĩ chia tay Bệnh viện Dã chiến số 12

17 Tình nguyện viên Tu sĩ chia tay Bệnh viện Dã chiến số 12

17 TÌNH NGUYỆN VIÊN TU SĨ CHIA TAY BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 12 Sau một tháng phục vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 12, p. An Khánh, Tp. Thủ Đức, 17 tu sĩ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Trực tiếp Thánh Lễ hàng ngàyvideo

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 21-10-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 21-10-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Năm Tuần 29 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp...