Trang nhà mây thẻ Từ biệt Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh

Mây thẻ: từ biệt Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh

Các sự kiến lớn trong tháng 6 tại giáo phận Thanh Hóa

Các sự kiến lớn trong tháng 6 tại giáo phận Thanh Hóa

Trong tháng Sáu này, Giáo phận Thanh Hóa sẽ tổ chức nhiều sự kiện lớn. Đó là Thánh lễ Khánh thành Chủng viện, từ biệt Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh và...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày