Mây thẻ: truyền thông giáo phận phát diệm

Nhà thờ đá Phát Diệmvideo

Giáo phận Phát Diệm trực tiếp Thánh lễ

Giáo phận Phát Diệm trực tiếp Thánh lễ hôm nay lúc 19h30 Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý thức, tích cực và trọn...
Nhà thờ đá Phát Diệm

Tòa Giám mục Phát Diệm: Thông báo tạm dừng các sinh hoạt tôn giáo...

Tòa Giám mục Phát Diệm: Thông báo tạm dừng các sinh hoạt tôn giáo vì đại dịch Covid-19 https://www.youtube.com/watch?v=VLrp5hoPXCI

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày