Mây thẻ: Truyền thông Giáo phận Cần Thơ

Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiênvideo

Giáo phận Cần Thơ trực tiếp Thánh Lễ

Giáo phận Cần Thơ trực tiếp Thánh Lễ Giáo phận Cần Thơ lễ trực tuyến Thứ Hai - Thứ Bảy Thánh lễ vào lúc 17h00, Chúa Nhật vào lúc 5h30, 17h00 Lưu ý tham dự...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày