Mây thẻ: truyền chức linh mục vinh

Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Vinh 2020video

Trực tiếp Thánh Lễ truyền chức linh mục Vinh 2021

Trực tiếp Thánh Lễ truyền chức linh mục Giáo phận Vinh vào lúc 8h00, ngày 25-7-2021. Thánh lễ do Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long chủ tế tại Nhà Thờ Chính Tóa Xã Đoài

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày