Mây thẻ: Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế 2018 tại Dòng Thừa Sai Đức Tin

Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế tại Dòng Thừa Sai Đức Tin

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế 2018 tại Dòng Thừa Sai...

“Để ở với Người và để được Người sai đi” (x. Mc 3, 13-15, Đặc Sủng Dòng TSĐT số 23) Đó chính là ý nghĩa của Thánh lễ truyền chức Linh mục và Phó tế...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúavideo

Lời Chúa thứ Ba ngày 19-10-2021

Chủ sẽ phục vụ (19.10.2021 – Thứ Ba Tuần 29 Thường niên) Lời Chúa: Lc 12, 35-38 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ...