Trang nhà mây thẻ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế 2018 tại Dòng Thừa Sai Đức Tin

Mây thẻ: Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế 2018 tại Dòng Thừa Sai Đức Tin

Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế tại Dòng Thừa Sai Đức Tin

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế 2018 tại Dòng Thừa Sai...

“Để ở với Người và để được Người sai đi” (x. Mc 3, 13-15, Đặc Sủng Dòng TSĐT số 23) Đó chính là ý nghĩa của Thánh lễ truyền chức Linh mục và Phó tế...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày