Trang nhà mây thẻ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế 2018 tại Dòng Thừa Sai Đức Tin

Mây thẻ: Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế 2018 tại Dòng Thừa Sai Đức Tin

Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế tại Dòng Thừa Sai Đức Tin

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế 2018 tại Dòng Thừa Sai...

“Để ở với Người và để được Người sai đi” (x. Mc 3, 13-15, Đặc Sủng Dòng TSĐT số 23) Đó chính là ý nghĩa của Thánh lễ truyền chức Linh mục và Phó tế...

Tin/ bài mới đăng

lời chúa

Lời Chúa ngày 7-5-2021 – Thứ Sáu Tuần 5 Phục Sinh

Yêu thương nhau như Thầy (07.5.2021 – Thứ Sáu Tuần 5 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 15, 12-17 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 3-5-2021

Làm những việc lớn hơn nữa (03.5.2021 – Thứ Hai: Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê, tông đồ) Lời Chúa: Ga 14, 6-14 Khi ấy, Đức Giêsu...