Mây thẻ: truyền chức linh mục sài gòn

tân Linh Mục TGP Sài Gòn 2019video

Nghi Thức Phong Chức Linh Mục TGP Sài Gòn 2019

https://www.youtube.com/watch?v=NAoOLdEd4K0 DANH SÁCH PHÓ TẾ Lãnh chức linh mục ngày 07/06/2019 STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN GIÁO XỨ GIÁO HẠT KHÓA 13 1 Đaminh Hà Minh Hoàng Nhật Thạch Đà Xóm Mới 2 Gioan B. Phạm Tuấn Thiện Lam Sơn Xóm Mới KHÓA 14 3 Phêrô Nguyễn Xuân Đài Tân Hưng Hóc Môn 4 Giuse Nguyễn Ngọc Duy Công Thành Thủ Thiêm 5 Giuse Nguyễn Thuận...
linh mục đoàn tổng giáo phận Sài Gòn

TGP Sài Gòn sắp có 12 phó tế, 18 tân linh mục

Ứng viên linh mục và phó tế năm 2019 của Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM DANH SÁCH CHỦNG SINH Lãnh chức phó tế ngày 29/05/2019 KHÓA 14 1 Phaolô Phùng Thiện, Tân Hưng, Hóc Môn KHÓA...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày