Mây thẻ: truyền chức linh mục giáo phận Hải Phòng 2018

phó tế giáo phận Hải Phòng

Thánh lễ truyền chức phó tế giáo phận Hải Phòng

Giáo phận Hải Phòng hân hoan đón nhận 5 tân phó tế qua nghi thức đặt tay của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục giáo phận, trong thánh lễ có nghi thức...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày