Trang nhà mây thẻ Truyền chức Linh mục Dòng Camillo

Mây thẻ: truyền chức Linh mục Dòng Camillo

Thánh lễ truyền chức Linh mục Dòng Camillo

Thánh lễ truyền chức Linh mục Dòng Camillo 18/8/2018

Sáng hôm Thứ Bảy, 18 tháng 8, Dòng lại có thêm 2 linh mục để phục vụ trong vườn nho nhà Chúa trong tư cách là linh mục kèm theo khả năng sẵn có...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày