Mây thẻ: truyền chức linh mục Bắc Ninh

Thánh lễ truyền chức linh mục Bắc Ninh 2018video

Trực tiếp thánh lễ truyền chức linh mục Bắc Ninh 2021

Trực tiếp thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Bắc Ninh 2021. Thánh lễ trực tuyến truyền chức linh mục vào lúc 19g30 thứ sáu ngày 11/6/2021

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày