Mây thẻ: trùng tu nhà thờ Đức Bà

trùng tu nhà thờ Đức Bàvideo

Phỏng vấn cha Inhaxiô Hồ Văn Xuân về trùng tu nhà thờ Đức Bà

https://www.youtube.com/watch?v=TZFnHMVXHp4 Các câu hỏi phỏng vấn: 1. Xin cha cho biết về tiến trình và giai đoạn hiện tại của việc trùng tu Nhà Thờ Đức Bà. 2. Xin cha cho biết cảm nhận của cha khi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày