Mây thẻ: trực tuyến thánh lễ

Trực tiếp Thánh lễ hôm nayvideo

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 7-9-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 7-9-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Ba Tuần 23 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý...
Le truc tuyen thu Haivideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 6-9-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 6-9-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Hai Tuần 23 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý...
video

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 5-9-2021

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 5-9-2021 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật Tuần 23 TN B Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một...
video

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 4-9-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 4-9-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Bảy Tuần 22 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý...
Trực tiếp Thánh Lễ ngày hôm nayvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 3-9-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 3-9-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Sáu Tuần 22 TN - Thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ...
Trực tiếp Thánh Lễ hàng ngàyvideo

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 2-9-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 2-9-2021– Thánh lễ trực tuyến Thứ Năm Tuần 22 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý thức,...
Trực tiếp Thánh lễ Thứ Tư – Thánh lễ trực tuyến thứ Tư hằng Tuầnvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 1-9-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 1-9-2021 – Thứ Tư Tuần 22 Thường Niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý thức, tích cực và...
Trực tiếp Thánh lễ hôm nayvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 31-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 31-8-2021 – Thứ Ba Tuần 22 Thường Niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý thức, tích cực và...
Le truc tuyen thu Haivideo

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 30-8-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 30-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Hai Tuần 22 Thường Niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý...
video

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 29-8-2021

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 29-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật Tuần 22 Thường Niên B Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến...
video

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 28-8-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 28-8-2021 – Thứ Bảy Tuần 21 Thường Niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý thức, tích cực và...
Trực tiếp Thánh Lễ ngày hôm nayvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 27-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 27-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Sáu Tuần 21 Thường Niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày