Mây thẻ: Trực tuyến Lễ Chúa hiển dung

lời chúa

Lời Chúa ngày 6-8-2021 – Thứ Sáu Tuần 18 TN: Lễ Chúa hiển dung

Hãy nghe Người (06-8-2021 - Thứ Sáu Tuần 18 TN: Lễ Chúa hiển dung) Lời Chúa: Mc 9, 2-10 Khi ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-8-2020 – Thứ Năm – Lễ Chúa hiển dung

Người biến đổi hình dạng (06.8.2020 – Thứ Năm - Lễ Chúa hiển dung) Lời Chúa: Mt 17, 1-9 Sáu ngày sau, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày