Mây thẻ: trực tiếp

Trực tiếp Thánh lễ Thứ Tư – Thánh lễ trực tuyến thứ Tư hằng Tuầnvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 11-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 11-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến thứ Tư Tuần 19 TN: Thánh Clara, Trinh Nữ Luồng Thánh Lễ Trực Tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ...
Thánh lễ Chúa Nhậtvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 10-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 10-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến thứ Ba Tuần 19 TN: Thánh Laurensô, phó tế tử Đạo Luồng Thánh Lễ Trực Tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào...
Trực tiếp Thánh lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 9-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 9-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Hai Tuần 19 Thường niên Luồng Thánh Lễ Trực Tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ # để thông...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 8-8-2021

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 8-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 19 Thường niên B Luồng Thánh Lễ Trực Tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ #...
Trực tiếp Thánh lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 7/8/2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 7/8/2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Bảy Tuần 18 Thường niên Luồng Thánh Lễ Trực Tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ # để thông...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 6-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 6-8-2021 - Thánh lễ trực tuyến Thứ Sáu Tuần 18 TN: Lễ Chúa hiển dung Luồng Thánh Lễ Trực Tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ...
Trực tiếp Thánh lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 5-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 5-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Năm Tuần 18 Thường niên Luồng Thánh Lễ Trực Tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ # để thông...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 4-8-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 4-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến thứ Tư: Thánh Gioan Vianney, linh mục Luồng Thánh Lễ Trực Tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ # để...
Trực tiếp Thánh lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 3-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 3-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến thứ Ba Tuần 18 Thường niên Luồng Thánh lễ trực tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ # để thông...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 2-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 2-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến thứ Hai Tuần 18 Thường niên Luồng Thánh lễ trực tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ # để thông...
Trực tiếp Thánh lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 1-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 1-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 18 Thường Niên năm B Luồng Thánh lễ trực tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ...
Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 31-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 31-7-2021 - Thánh lễ trực tuyến thứ Bảy Tuần 17 TN - Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày