Mây thẻ: trực tiếp thánh lễ

Giáo phận Nha Trang Trực tiếp Thánh Lễvideo

Giáo phận Nha Trang Trực tiếp Thánh Lễ

Giáo phận Nha Trang Trực tiếp Thánh Lễ. Giáo phận Nha Trang lễ trực tuyến vào lúc 5h00 Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách...
Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảmvideo

Giáo phận Mỹ Tho trực tiếp Thánh lễ

Giáo phận Mỹ Tho trực tiếp Thánh lễ. Thánh lễ trực tuyến hôm nay tại giáo phận Mỹ Tho vào lúc 5h15, 17h30 (CN) Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự...
video

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 22-8-2021

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 22-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 21 Thường Niên B Luồng Thánh Lễ Trực Tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ #...
video

Trực tiếp Thánh lễ ngày 21-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 21-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Bảy Tuần 20 TN: Thánh Pio, Giáo hoàng Luồng Thánh Lễ Trực Tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ...
Trực tiếp Thánh Lễ ngày hôm nayvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 20-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 20-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Sáu Tuần 20 Thường niên Luồng Thánh Lễ Trực Tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ # để thông...
Trực tiếp Thánh Lễ hàng ngàyvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 19-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 19-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Năm Tuần 20 Thường Niên Luồng Thánh Lễ Trực Tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ # để thông...
Trung Tâm Đức Mẹ La Vangvideo

Trực tiếp Thánh Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại La Vang năm...

Trực tiếp Thánh Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 2021 – Thánh Lễ Trực tuyến Chúa Nhật 20 TN Năm B Luồng Thánh Lễ Trực Tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào...
Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linhvideo

TGP Huế trực tiếp Thánh Lễ

TGP Huế trực tiếp Thánh Lễ - TGP Huế lễ trực tuyến vào lúc 8h00 Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý thức, tích...
video

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 15-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 15-8-2021 - Thánh Lễ trực tuyến  Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 2021 Luồng Thánh Lễ Trực Tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ...
video

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 14-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 14-8-2021, Trực tuyến Thánh LễThứ Bảy Tuần 19 TN: Thánh Maximiliano Maria Kolbê Luồng Thánh Lễ Trực Tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ # để...
Trực tiếp Thánh Lễ ngày hôm nayvideo

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 13-8-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 13-8-2021 - Thánh lễ trực tuyến Thứ Sáu Tuần 19 Thường niên Luồng Thánh Lễ Trực Tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ # để thông...
Trực tiếp Thánh Lễ hàng ngàyvideo

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 12-8-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 12-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến thứ Năm Tuần 19 Thường niên Luồng Thánh Lễ Trực Tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ # để thông...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Trực tiếp Thánh Lễ ngày hôm nayvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 24-9-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 24-9-2021 – Thứ Sáu Tuần 25 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh...