Mây thẻ: trực tiếp thánh lễ

Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 13-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 13-7-2021 - Thánh lễ trực tuyến Thứ Ba tuần 15 Thường niên vào lúc 5h00, 17h00, 19h30 Xem thêm giờ các giáo phận Trực tiếp Thánh lễ tại đây Lời...
Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 12-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 12-7-2021 - Thánh lễ trực tuyến thứ Hai tuần 15 Thường niên Lễ trực tuyến hôm nay vào lúc 5h00, 17h00, 18h00, 19h00 19h30. Xem thêm giờ Thánh Lễ Online...
Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 11-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật 11-7-2021 - Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 15 Thường niên năm B Thánh lễ Chúa Nhật hôm nay, ngày 11-7-2021 vào lúc 5h00, 6h00. 7h00, 8h00, 17h00, 18h00,...
Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 10-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 10-7-2021 - Thánh lễ trực tuyến thứ Bảy tuần 14 Thường niên vào lúc 5h00, 18h00, 19h30 Lời Chúa: Mt 10, 24-33 Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ...
Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 9-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 9-7-2021 - Thánh lễ trực tuyến thứ Sáu tuần 14 Thường niên vào lúc 5h00, 18h00 (ấn vào Thánh lễ 19h30) Lời Chúa: Mt 10, 16-23 Hôm ấy, Đức Giêsu nói...
Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp thánh lễ ngày 8-7-2021

Trực tiếp thánh lễ ngày 8-7-2021 - Thánh lễ trực tuyến thứ Năm tuần 14 Thường niên Lời Chúa: Mt 10, 7-15 Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng: “Anh em hãy đến...
Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp thánh lễ Chúa Nhật ngày 4-7-2021

Trực tiếp thánh lễ Chúa Nhật ngày 4-7-2021 - Thánh lêz trực tuyến Chúa Nhật tuần 14 Thường niên B  Xin ấn vào khung giờ để thông công Thánh Lễ Online 4h30, 5h30, 7h00 8h00,...
Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 27-6-2021

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 4-7-2021 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật Tuần 14 Thường niên B vào lúc 5h00, 6h00, 7h00, 8h00, 17h00, 18h00, 19h00, 20h00
Nhà thờ Chính Tòa ban mê thuộtvideo

Giáo phận Ban mê Thuột trực tiếp Thánh lễ

Giáo phận Ban mê Thuột trực tiếp Thánh lễ. Thánh lễ trực tuyến tại giáo phận Ban Mê Thuột lúc 5h30 Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực...
Nhà Thờ chính tòa Hải Phòngvideo

Giáo phận Hải Phòng trực tiếp Thánh Lễ

Giáo phận Hải Phòng trực tiếp Thánh Lễ hôm nay vào lúc 6h30, 18h30 *** Luồng trực tiếp Thánh lễ online được phát bên dưới  hoặc ấn vào các khung giờ để thông công! *** ...
Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 25-6-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 25-6-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Sáu Tuần 12 Thường niên (Click Thánh lễ 19h30) Lời Chúa: Mt 8, 1-4 Khi Đức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ...
Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 21-6-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 21-6-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Hai Tuần 12 Thường niên (Click Thánh lễ 19h30) Lời Chúa: Mt 7, 1-5 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Anh...

Tin/ bài mới đăng

Các nhà thờ ở Canada tiếp tục bị tấn công

Các nhà thờ ở Canada tiếp tục bị tấn công

Các nhà thờ ở Canada tiếp tục bị tấn công Trong những tháng qua, hàng chục nhà thờ trên khắp Canada là đối tượng của...

Top Video

Xem nhiều trong ngày