Mây thẻ: trực tiếp thánh lễ

Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 26-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 26-7-2021 – Thánh lễ trực tuyến thứ Hai Tuần 17 TN - Lễ Thánh Gioakim và Anna Luồng trực tiếp Thánh lễ online hôm nay được phát bên dưới...
Trực tiếp Thánh lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 25-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 25-7-2021 – Thánh Lễ Trực tuyến Chúa nhật 17 Thường niên, Năm B Luồng trực tiếp được phát bên dưới  hoặc ấn vào các khung giờ để thông...
nhà thờ chính tòa phan thiếtvideo

Giáo phận Phan Thiết trực tiếp Thánh Lễ

Giáo phận Phan Thiết trực tiếp Thánh Lễ, Giáo phận Phan Thiết lễ trực tuyến Giáo phận Phan Thiết lễ trực tuyến vào lúc  6h00 Luồng trực tiếp được phát bên dưới  hoặc chọn khung giờ để...
Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 24-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 24-7-2021 – Thánh lễ trực tuyến thứ Bảy Tuần 16 Thường niên *** Luồng trực tiếp Thánh lễ online được phát bên dưới  hoặc ấn vào các khung giờ để...
chính tòa cần thơvideo

Giáo phận Cần Thơ trực tiếp Thánh Lễ

Giáo phận Cần Thơ trực tiếp Thánh Lễ Giáo phận Cần Thơ lễ trực tuyến Thứ Hai - Thứ Bảy Thánh lễ vào lúc 17h00, Chúa Nhật vào lúc 5h30, 17h00. Lưu ý tham...
Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-7-2021video

Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-7-2021 – Thánh lễ trực tuyến thứ Sáu Tuần 16 Thường niên *** Luồng trực tiếp Thánh lễ online được phát bên dưới  hoặc ấn vào các khung giờ để...
Trực tiếp Thánh lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 22-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 22-7-2021 – Thánh lễ trực tuyến thứ Năm Tuần 16 TN - Thánh nữ Maria Mađalêna Thứ Hai - Thứ Bảy: 5h00, 5h15, 5h30, 6h00, 17h00,17h30, 18h30,19h00, 19h30. ***...
Trực tiếp Thánh lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 20-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 20-7-2021 - Thánh lễ trực tuyến Thứ Ba tuần 16 Thường niên vào lúc 5h00, 5h15, 6h00, 17h00,17h30, 18h30, 19h30. ***Quý cộng đoàn thông công bên dưới hoặc ấn vào...
Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linhvideo

TGP Huế trực tiếp Thánh Lễ

TGP Huế trực tiếp Thánh Lễ - TGP Huế lễ trực tuyến TGP Huế lễ trực tuyến hôm nay vào lúc 6h00. Ngoài ra quý cộng đoàn xem thêm giờ lễ của các giáo phận...
Trực tiếp Thánh lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 19-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 19-7-2021, Thánh lễ trực tuyến Thứ Hai tuần 16 Thường niên vào lúc 5h00, 6h00, 17h00, 19h30 ***Luồng Thánh Lễ Online bên dưới hoặc ấn vào khung giờ bên trên...
Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 18-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 18-7-2021 - Thánh lễ trực tuyến Chúa nhật 16 Thường niên năm B vào lúc 5h00, 6h00, 7h00, 8h00, 17h00, 17h15, 17h30, 18h00, 19h00, 19h30, 20h00  ***Luồng trực...
Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 17-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 17-7-2021 - Thánh lễ trực tuyến thứ Bảy tuần 15 Thường niên Thánh lễ trực tuyến bên dưới hoặc ấn vào các khung giờ 5h00, 6h00, 17h00, 18h00, 19h30 Xem...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày