Mây thẻ: Trực tiếp Thánh lễ ngày 9-6-2021

Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 9-6-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 9-6-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Tư Tuần 10 Thường niên (Thánh lễ vào lúc 5h00, 18h30) https://www.youtube.com/watch?v=huaQ_NeYzOc Lời Chúa: Mt 5, 17-19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày