Mây thẻ: Trực tiếp thánh lễ ngày 8-5-2021

Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiênvideo

Trực tiếp thánh lễ ngày 8-5-2021

Trực tiếp thánh lễ ngày 8-5-2021. Thánh lễ được truyền hình trực tiếp từ nhà thờ Chính tòa Hà Nội ngày 08 tháng 5 năm 2021 https://www.youtube.com/watch?v=jiId4FS9kKE

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày