Mây thẻ: Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật

Trực tiếp Thánh lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 25-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 25-7-2021 – Thánh Lễ Trực tuyến Chúa nhật 17 Thường niên, Năm B Luồng trực tiếp được phát bên dưới  hoặc ấn vào các khung giờ để thông...
Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 18-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 18-7-2021 - Thánh lễ trực tuyến Chúa nhật 16 Thường niên năm B vào lúc 5h00, 6h00, 7h00, 8h00, 17h00, 17h15, 17h30, 18h00, 19h00, 19h30, 20h00  ***Luồng trực...
Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 11-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật 11-7-2021 - Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 15 Thường niên năm B Thánh lễ Chúa Nhật hôm nay, ngày 11-7-2021 vào lúc 5h00, 6h00. 7h00, 8h00, 17h00, 18h00,...
lễ Chúa Ba Ngôi 2019video

Trực tiếp thánh lễ Chúa Nhật 30-5-2021

Trực tiếp thánh lễ Chúa Nhật 30-5-2021 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật - Lễ Chúa Ba Ngôi https://www.youtube.com/watch?v=gPzctA8p-7c https://www.youtube.com/watch?v=r1XdWsPtUaM Lời Chúa: Mt 28, 16-20 Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn...
Bài giảng của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiênvideo

Trực tiếp thánh lễ Chúa Nhật ngày 9-5-2021

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 9-5-2021. Trực tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh, vào lúc 7h00, 8h00,18h00, 19h30, 20h00 Thánh lễ lúc 18h00 https://www.youtube.com/watch?v=SkgIpJOM62Y Thánh lễ lúc 19h30 https://www.youtube.com/watch?v=Z71ZIS_ZgZM Thánh lễ lúc 20h00 https://www.youtube.com/watch?v=ND1EgZulyfU Thánh lễ lúc...
Mình và Máu Thánh Chúa Kitôvideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 14-6-2020

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 14-6-2020 - Trực tuyến Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô 2020 vào lúc (5h00, 8h00, 14h55, 18h00, 20h00) Thánh lễ lúc 14h55  https://www.youtube.com/watch?v=osUOkV04lH0&feature=emb_title Thánh lễ lúc 5h sáng https://www.youtube.com/watch?v=UX5idnkDWEE Thánh lễ lúc...
Trực tiếp Đại lễ kính lòng thương xót Chúa 2020video

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật 19-4-2020 lúc 7 giờ

Trực tiếp Đại lễ kính lòng thương xót Chúa 2020. Thánh lễ Chúa Nhật vào lúc 16h00, ngày 19-4-2020 nhà thờ Chính Tòa Hà Nội Xem thêm: Thánh lễ lúc 5h do Đức TGM...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày