Trang nhà mây thẻ Trực tiếp lễ thánh gia

Mây thẻ: Trực tiếp lễ thánh gia

Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thấtvideo

Trực tiếp: Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất 2020

Trực tiếp: Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất 2020. Thánh lễ vào lúc 17h30, ngày 26-12-2020 tại nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn

Tin/ bài mới đăng

Sứ điệp Mùa Chay 2021 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Sứ điệp Mùa Chay 2021 của Đức Thánh Cha Phanxicô

WHĐ (28.1.2021) – Ngày 11 tháng 11 năm 2020, Lễ nhớ Thánh Mactinô thành Tua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Sứ điệp...

Top Video

Xem nhiều trong ngày