Mây thẻ: Trực tiếp Lễ Chúa Ba Ngôi 2021

Bài giảng lễ Chúa ba Ngôi 2021

Bài giảng lễ Chúa ba Ngôi 2021

Bài giảng lễ Chúa Ba Ngôi 2021 - Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm | Giáo phận Mỹ Tho
Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Lễ Chúa Ba Ngôi 2021

Trực tiếp Lễ Chúa Ba Ngôi 2021 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật ngày 30-5-2021 - Lễ Chúa Ba Ngôi https://www.youtube.com/watch?v=gPzctA8p-7c https://www.youtube.com/watch?v=r1XdWsPtUaM Lời Chúa: Mt 28, 16-20 Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Galilê,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày