Mây thẻ: Trực tiếp lễ các Thánh Nam Nữ 2020

lễ các Thánh Nam Nữvideo

Trực tiếp lễ các Thánh Nam Nữ 2020

Trực tiếp thánh lễ các Thánh Nam Nữ 2020 - Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 31, ngày 1-11-2020 (vào lúc 8g sáng và 8h tối) https://www.youtube.com/watch?v=EMFf7I2BfK8 Lời Chúa: Mt 5, 1-12aKhi ấy, Chúa Giêsu thấy...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày