Mây thẻ: Trực tiếp Đại Lễ 2020

Đại lễ kính lòng thương xót Chúa 2020video

Đại lễ kính lòng thương xót Chúa 2020

Trực tiếp Đại lễ kính lòng thương xót Chúa 2020. Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ tế vào lúc 16h00, ngày 19-4-2020 tại Vatican Xem thêm: Thánh lễ lúc 5h30 do Đức...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa thứ Sáu ngày 29-10-2021

Chữa khỏi và cho về (29.10.2021 – Thứ Sáu Tuần 30 Thường niên) Lời Chúa: Lc 14, 1-6 Một ngày sabát kia, Ðức Giêsu đến nhà...