Mây thẻ: triều đại Giáo Hoàng

Video nhìn lại 7 năm triều đại Giáo Hoàng của Đức Phanxicôvideo

Video nhìn lại 7 năm triều đại Giáo Hoàng của Đức Phanxicô

Video nhìn lại 7 năm triều đại Giáo Hoàng của Đức Phanxicô https://www.youtube.com/watch?v=sHt2OTg58sc Tác giả: Linh mục J. Felix Raj, SJ, Phó hiệu trưởng Đại học St. Xavier, Ấn Độ. Văn Việt lược dịch từ UNCA Thuyết minh:...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày