Mây thẻ: Tri văn vinh pdf

Chính mình máu Chúa pdf

Chính mình máu Chúa - Tri Văn Vinh Chinh minh mau Chua pdf

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa thứ Ba ngày 26-10-2021

Lớn lên và trở thành (26.10.2021 – Thứ Ba Tuần 30 Thường niên) Lời Chúa: Lc 13, 18-21 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng...