Mây thẻ: trao văn thư bổ nhiệm

Giáo Xứ Bồng Tiên - Giáo Phận Thái Bình

Thánh lễ trao văn thư bổ nhiệm HĐMV giáo xứ Bồng Tiên, giáo phận...

Giáo Xứ Bồng Tiên Giáo Phận Thái Bình: Trao Văn Thư Bổ Nhiệm Hội Đồng Giáo Xứ - Giáo Họ Nhiệm Kì 2017-2021 Hiệp thông cùng với toàn thể Giáo phận, theo tinh thần của...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

video

Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-10-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-10-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Bảy Tuần 29 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp...