Mây thẻ: Tổng Giáo phận Nagasaki

ảnh ngôi Thánh Đường ở Nhật Bản

Bổ nhiệm giám mục phụ tá Nagasaki – Nhật Bản

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chọn cha Peter Michiaki Nakamura cho đến thời điểm hiện nay là chánh xứ Miura-machi thuộc Tổng Giáo phận Nagasaki, Nhật Bản, làm Giám mục Phụ tá cho Tổng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày