Mây thẻ: Tổng giáo phận Boston

Tổng giáo phận Boston có giáo xứ Việt Nam đầu tiên

Tổng giáo phận Boston có giáo xứ Việt Nam đầu tiên

Sau nhiều thập kỷ thỉnh nguyện, người Công Giáo Việt Nam tại Tổng giáo phận Boston giờ đây có thể cử hành Bí tích Thánh Thể bằng tiếng mẹ đẻ của họ với việc...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày