Mây thẻ: Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo

Dâng Hoa Kính Đức Mẹ tại La Vangvideo

Trực tiếp: Dâng Hoa Kính Đức Mẹ tại La Vang

Sự kiện diễn ra vào lúc 16h30 ngày 23/11/2018 Trực tiếp Dâng Hoa Kính Đức Mẹ tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang 23.11.2018
Giuse Nguyễn Đức Cường

Thư Mục Vụ Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của...

Thư Mục Vụ Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của Đức Giám Mục Giáo Phận Thanh Hóa

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày