Mây thẻ: tôn trọng

Winston Churchill

Trân trọng, tôn trọng và kính trọng

“Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt theo Ngài. Bỗng một người cùi đến bái lạy Ngài!”. Winston Churchill, thủ tướng Anh, người được tiếng là chính trực và tôn trọng những...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày