Mây thẻ: Tòa Thánh và Trung Quốc ký Hiệp định tạm thời

Tòa Thánh và Trung Quốc ký Hiệp định tạm thời

Tòa Thánh và Trung Quốc ký Hiệp định tạm thời

Tòa Thánh và Cộng hòa nhân dân Trung Quốc ký hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm GM. Toàn văn thông cáo Thông cáo khẳng định rằng: ”Trong khuôn khổ các tiếp xúc giữa Tòa...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày