Mây thẻ: Tito Brandsma

Chân phước Tito Brandsma

Linh mục bị giết trong trại tập trung của Đức quốc xã sắp được...

LINH MỤC BỊ GIẾT TRONG TRẠI TẬP TRUNG CỦA ĐỨC QUỐC XÃ SẮP ĐƯỢC PHONG THÁNH Vatican News (26.11.2021) - Ngày 25/11/2021 Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày