Mây thẻ: Tỉnh Dòng Cần Thơ

Nữ Tu Marie Madeleine Nguyễn Thị Hiệp

Cáo phó Nữ Tu Marie Madeleine Nguyễn Thị Hiệp

“Người đã sống lại từ cõi chết. Nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha Thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới”(Rm 6,4) CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Chị em...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày